ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОЧИ
Polikarbonat
 • УВ заштита
 • Термо и звучна изолација
 • Провидност
 • Цврстина и еластичност
 • Се употребува за кровови, настшреници, стакларници, преградни з идови
Гипс картон, профили и прашкасти...
GipsKarton
 • Стандардни, водоотпорни, огноотпорни
 • Профили за конструкција
 • Поврзувачки елементи - штрафови, типли, анкер држачи...
 • Ќош лајсни
 • Прашкасти матерјали - фугренфилер, префикс...
ЛАЈСНИ - Алуминиум и ПВЦ
Lajsni
 • Лајсни за плочки
 • Лајсни за скали
 • Прелазни лајсни
 • Лајсни за ламинат
 • Лајсни за када
 • Лајсни за окапница
 • Ќош лајсна со мрежа
Стиропорни лаjсни
StiroporLajsni Стиропорни декоративни лаjсни.
Различни форми и димензи, со модерен изглед.
Бургии
Burgii Австриски бургии за:
 • Метал
 • Дрво
 • Бетон
 • Челик
 • Hammer
Шпорети и камини
Kamini Грејни тела:
 • Шпорети на дрва
 • Електрични шпорети
 • Камини
home