Polikarbonat

Стиропорни декоративни лајсни

Стиропорни лајсни за модерен и естетски изглед на вашите домови. Со овој производ се добива одличен декоративен ефект. Во зависнос од вашиот вкус и намената, лајсните ги има во различни форми и големини.

Едноставни за работа и монатажа.